Azərbaycanda İnsan hüquqları üzrə rüblük hesabat, Aprel-İyun 2017

Bu hesabat Seçkilərin Monitorinqi və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzi (SMDT) tərəfindən Azərbaycanda insan hüquqlarının vəziyyətinin təkmilləşdirilməsi və qiymətləndirilməsi məqsədilə hazırlanıb. Hesabata 2017-ci ilin aprel-iyun ayları ərzində 9 kateqoriya üzrə qruplaşdırılmış 102 hüquq pozuntusu daxil edilib. Hüquq pozuntularına dair məlumatlar
medianın monitorinqi və vətəndaşlardan daxil olmuş şikayətlər əsasında toplanaraq dəqiqləşdirilib.

Daha ətraflı əlavə edilmiş sənəddə tanış ola bilərsiniz.

Azərbaycanda İnsan hüquqları üzrə rüblük hesabat, Aprel-İyun 2017