Azərbaycanda İnsan hüquqları üzrə rüblük hesabat, Aprel-İyun 2019

Bu hesabat Seçkilərin Monitorinqi və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzi (SMDT) tərəfindən Azərbaycanda insan hüquqlarının vəziyyətinin təkmilləşdirilməsi və qiymətləndirilməsi məqsədilə hazırlanıb. Hesabata 2019-cu ilin aprel-iyun ayları ərzində 16 kateqoriya üzrə qruplaşdırılmış 437 hüquq pozuntusu daxil edilib. Hüquq pozuntularına dair məlumatlar
medianın monitorinqi və vətəndaşlardan daxil olmuş şikayətlər əsasında toplanaraq dəqiqləşdirilib.

Hesabatı buradan endirə bilərsiniz