144

SMDT Bələdiyyə seçkiləri, Yekun Hesabat, 23 dekabr 2009