Fəaliyyət istiqamətləri

SMDT öz hədəf və məqsədləri naminə fəaliyyətini aşağıdakı istiqamətlərdə qurur:

  • Seçki prosesinin tərəfsiz və peşəkar monitorinqi
  • Vətəndaşların siyasi hüquqlarının müdafiəsi
  • Seçki təcrübəsinin təkmilləşdirilməsinə yardım
  • Vətəndaşların idarəetmədə iştirak üzrə bacarıqlarının artırılması
  • Seçkili hakimiyyət orqanlarının hesabatlılığının artırılması