Müşahidəçilər üçün qaydalar və təlimatlar toplusu

Bu toplu müşahidəçilərə seçki günü üzrə hüquqi qaydaları və müşahidəçilik üzrə beynəlxalq standartları öyrətməklə ictimai nəzarətin yaradılmasına töhfə vermək məqsədi daşıyır. Bunun üçün müşahidəçilərin seçki günü qərəzsiz, məsuliyyətli və peşəkar olması vacib məsələdir. Seçki gününə müşahidəçilərin hazırlığı isə onların müşahidəçiliklə bağlı bilik və bacarıqlarının səviyyəsindən asılıdır. Biz hesab edirik ki, bu toplu seçkilərdə müstəqil müşahidəçi kimi işritak etmək istəyən hər bir şəxs üçün faydalı olacaq.

Müşahidəçilər üçün qaydalar və təlimatlar toplusu