Seçki günü dəqiqəbaşına düşən ən yüksək seçici göstəriciləri