Vətəndaş jurnalistikası

SMDT ölkə vətəndaşlarının yerli səviyyəli məsələlər və onların şahidi olduğu problemlər barədə ictimai rəyin yaradılamsı və ümvafiq dövlət orqanlarının cavabdehliyinin artıırlmaıs mqəsədilə 2012-ci ildən başlayaraq, ölkədə vətəndaş jurnalistikaısnın inkişafı yönündə tədbirlər həyata keçirib.

SMDT-nin son illər Vətəndaş jurnalistiaksı ilə bağlı nəşr etdiyi materiallar:

XƏBƏRLƏR LENTİ